Foto: Zahajovací bohoslužba synodu (Praha - Jižní Město)

Jednání synodu ve Svitavách

Bohoslužby ve Svitavách (2022)

Jednání synodu 2021

Bohatý program a pozdravy zahraničních hostů

Zasedání synodu 2020

Zasedání synodu 2019

Co se na synodu děje – jednání v pátek 17. května 2019

Bohoslužba ve sboru u Klimenta 16. května 2019

Zasedání synodu 2018