Bohatý program a pozdravy zahraničních hostů

Nedělní bohoslužby

Představení Východomoravského seniorátu

Zasedání synodu 2014

Předsednictvo synodu

Zahajovací slavnostní bohoslužby synodu