Budova Evangelické teologické fakulty - Praha, Černá 9

1. června 2013

Českobratrská církev evangelická je v současné době vlastníkem 4/5 podílu budovy č.p. 646, Černá 9, Praha 1-Nové Město. Budova byla zakoupena v roce 1994 za 81 milionů výhradně z darů zahraničních dárců. V roce 1998 byla prodána 1/5 Univerzitě Karlově v Praze. Roční nájemné bylo dohodnuto na částku 1,6 milionu, ale fakulta není dlouhodobě s to své závazky plnit. Má se budova prodat?

Budova Evangelické teologické fakulty - Praha, Černá 9
1. června 2013 - Budova Evangelické teologické fakulty - Praha, Černá 9

Z rozpravy k tomuto bodu:

Joel Ruml: Budovu jsme koupili z peněz od zahraničních dárců. Když ji nyní prodáme, vrátíme peníze těm, co nám je darovali?

Eva Zadražilová: čísla jsou neúprosná. Pokud fakulta nebude schopna platit nájem ani nadále, bude provoz budovy financovat církev? Odkud vezme peníze? Dům je po sedmnácti letech provozu v dosti zuboženém stavu, stojí před rekonstrukcí, která bude stát asi tři miliony a každý rok údržba další dva. Navíc: nejnešťastnější forma vlastnictví je spoluvlastnictví.

Gerhard Frey-Reininghaus: zahraniční dárci vědí o našich problémech a strávili s námi mnoho hodin v rozhovoru  na toto téma. Nedá se vypozorovat jeden názor. Někteří by nemovitost neprodali, někteří by se zbavili toho, co církev neúměrně zatěžuje.

Jan Matějka: z pohledu finančníka a hospodáře je provoz, dluhy a nevyhnutelná rekonstrukce budovy fakulty nad finanční možnosti ČCE.

Jan Roskovec: Z pohledu učitele na ETF mísíme pojmy. I když prodáme budovu, neprodáváme fakultu! Vztahy fakulty, učitelů, studentů a církve jsou a budou fungovat dále nezávisle na vlastníkovi budovy. Univerzita Karlova se nechystá ETF vystěhovat, bude se  v ní učit dále, studenti se budou dále setkávat v kavárně Marathon.

David Nečil: Prodat kostel by bylo mnohem těžší, a i to nás v budoucnu možná čeká. Budova fakulty není zatížena takto dramatickými emocemi, proč ji neprodat?

Výsledek hlasování: synod souhlasí s prodejem 4/5 podílu budovy v Černé ulici č.p. 646 Univerzitě Karlově. Podmínky - bude smluvně zajištěno užívání budovy Evangelickou teologickou fakultou na dobu nejméně 25 let a prodejní cena bude nejméně 80 milionů korun.

DaZ