Investiční záměr výstavby bytového objektu v Malešicích

1. června 2013

Synodní rada předkládá synodu návrh na investiční záměr výstavby bytového objektu na pozemcích v katastrálním území Praha 10, Malešice.

Investiční záměr výstavby bytového objektu v Malešicích
1. června 2013 - Investiční záměr výstavby bytového objektu v Malešicích

Z komise zazněl návrh na odložení rozhodnutí o tomto projektu a zkoumání dalších možných řešení využití pozemků v Praze 10.

Byla otevřena rozprava:

Ondřej Halama - senior, Ochranovský seniorátJedním z možných řešení je i využití stávajícícho objektu v Malešicích Ochranovským seniorátem. Možná je i kombinace původního investičního záměru i využití Ochranovským seniorátem. Synodní rada navrhuje odložit rozhodnutí a jednat s Ochranovským seniorátem. Na rozhodnutí se čekalo již šest let, takže počkat další rok je rozumným řešením.

Pražský ochranovský sbor vedl rozhovor se statutárními zástupci ČCE a architektem D. Vávrou. Staršovstvo ochranovského sboru v Praze proto žádá o odložení realizace investičního záměru.

Byla připomenuta i aktivita místního malešického občanského sdružení Kaple Rektorská, se kterým by se dalo jednat. V jednání, která proběhla, byla synodní rada vystavena tlaku ze strany občanského sdružení, kdy nebylo jasné, do jaké míry jsou cíle sdružení transparentní.

Českobratrská církev evangelická, jako vlastník, má právo nakládat se svým majetkem. Kostel v místě nicméně patří k tzv. geniu loci Malešic.

Synod usnesl, že se rozhodnutí o předloženém investičním záměru odkládá a ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 33. synodu předložila alternativní možnosti využití stávající nemovitosti, včetně možností neinvestičních, s uvedením finanční udržitelnosti projektu.

TN