Slavnostní zakončení synodu

3. června 2013

V neděli 2. června bylo při slavnostních mezinárodních bohoslužbách ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze – Kobylisích ukončeno 3. zasedání 33. synodu Českobratrské církve evangelické.

Slavnostní zakončení synodu
3. června 2013 - Slavnostní zakončení synodu

„Tak jako jsem 3. zasedání 33. synodu ve čtvrtek zahajoval, při bohoslužbách ve vinohradském sboru, tak ho nyní prohlašuji za ukončené,“ řekl předseda synodu Jiří Gruber.

Bohoslužeb se účastnili členové sboru, ale také korejští křesťané, které do Prahy přivedlo jejich zaměstnání, a v kobyliském sboru našli nejen prostory k vlastní nedělní bohoslužbě, ale stali se součástí jednoho společenství, dále členové předsednictva synodu, synodní rady a poslanci synodu a další hosté.

Při bohoslužbách byl předsedou synodu Jiřím Gruberem do úřadu vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře slavnostně uveden Martin Kocanda, zpíval pěvecký sbor Semináře církevní hudby Evangelické akademie a spojený pěvecký soubor Čechů, Korejců a Japonců a byla vykonána sbírka na podporu společné práce Čechů, Korejců, Japonců a dalších národností v kobyliském sboru.

TN