Synod Českobratrské církve evangelické jednal o soběstačnosti a financování církve

1. června 2013

1. 6. 2013 – Praha: Ve dnech 30. května až 2. června 2013 v Praze probíhá zasedání synodu, nejvyššího orgánu Českobratrské církve evangelické. Hlavním tématem sobotního jednání je téma soběstačnosti a financování církve.

Synod Českobratrské církve evangelické jednal o soběstačnosti a financování církve
1. června 2013 - Synod Českobratrské církve evangelické jednal o soběstačnosti a financování církve

Finanční vyrovnání od státu se skládá ze dvou částí: dotace od státu, která se bude snižovat po dobu 17 let a restitučních náhrad. Do modelu financování je zahrnut nejen základ, ale i výnosy z restitučních náhrad. Synod se usnesl na tom, že bude pracovat s několika různými modely cesty ČCE k samofinancování a poskytne tato modely jednotlivým sborům k diskuzi.

„Nutná je reflexe každého sboru a zvýšení obětavosti. Nutné jsou i strukturální změny a neobejdeme se bez jisté míry solidarity ani bez úvah, co všechno si můžeme dovolit. Po určité analýze musí přijít syntéza a výhled do budoucna,“ říká P. Stolař.

Nejtvrdší varianta počítá s 10% ročním zvýšením odvodů jednotlivých sborů v průběhu 17 let, kdy bude klesat státní příspěvek. To je zároveň také nejrychlejší varianta odluky církve od státního financování. Do představených modelů lze zadávat různé parametry. S tímto modelem by měly být seznámeny sbory. Vyjádření seniorátů (správních celků) a sborů budou předložena 4. zasedání 33. synodu. Součástí předloženého materiálu budou i návrhy dalšího postupu. V případě, že ze sumarizace vyjádření nebude patrný zřetelný většinový názor ČCE, předloží synodní rada ČCE materiál variantně nebo předloží návrh dalšího rozhodovacího postupu.

Část kompenzací sborům ČCE a Diakonii ČCE za nevydaný majetek bude použita pro mzdové prostředky pracovníků v církvi.