Bohatý program a pozdravy zahraničních hostů

3. června 2014

Zahraniční hosté synodu měli v sobotu svůj program. 

Bohatý program a pozdravy zahraničních hostů
3. června 2014 - Bohatý program a pozdravy zahraničních hostů

Poznali nádhernou valašskou krajinu, navštívili nejstarší kostel v seniorátě – dřevěnou toleranční stavbu na Velké Lhotě a nejmladší kostel v seniorátě – modlitebnu na Mikulůvce. Podívali se do středisek Diakonie ČCE; do zařízení se zvláštní péčí pro seniory s demencí či Alzheimerovou chorobou na Vsetíně a do hospicu Citadela ve Valašském Meziříčí. V programu nechyběla ani prohlídka turisticky atraktivního Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

V podvečer se všichni synodálové i hosté sešli v dolním vsetínském kostele, kde přítomné pozdravili tři zahraniční hosté a předali poselství a pozdravy ze svých domovských zemí a církví: Thomas  Hennefeld, superintendent Evangelické reformované církve v Rakousku, Hartin Herche, církevní rada, který má na starosti kontakty se střední a výchovní Evropou a Albrecht Stammler, kazatel z Ebersdorfu z Evropské provincie Jednoty bratrské.