Diakonie ČCE

31. května 2014

Synod vyslechl zprávu Správní rady Diakonie, Dozorčí rady Diakonie, zprávu Střediska humanitární a rozvojové pomoci a zprávu o uspořádání Diakonie.

Diakonie ČCE
31. května 2014 - Diakonie ČCE

V diskuzi vystoupil nedávno jmenovaný ředitel Diakonie Petr Haška s několika podněty, které vycházejí z touhy po těsnějším sepětí Diakonie a církve (ČCE). Zasazoval se například o to, aby zájemci o práci v církvi absolvovali v rámci vikariátu praxi v některém z diakonických zařízení, aby zástupci Diakonie měli na synodu více než jen hlas poradní a aby diakoni jakožto ordinovaní ke službě dosáhli odpovídajícího postavení.

Synod se domnívá, že tento komplex podnětů bude lepší v klidu rozpracovat v komisích a vrátit se k němu na příštím synodu za rok, neboť se jedná o závažné a dlouhodobě důležité věci.  Materiál Diakonie vzal synod s vděčností na vědomí.

Na fotce sedící zleva: ředitel Diakonie Petr Haška, místopředseda dozorčí rady Vladimír Kopecký a předsedkyně dozorčí rady Simeona Zikmundová. Foto Daniela Ženatá