Pozdrav a poselství zahraničních hostů

31. května 2014

Za všechny zahraniční hosty synod pozdravila Barbara Rudolph, vrchní církevní rada Evangelické církve v Porýní, která ve třech bodech představila svůj pohled na to, co mají evangelíci a Evropané společného:

Pozdrav a poselství zahraničních hostů
31. května 2014 - Pozdrav a poselství zahraničních hostů

V Německu se připravují na oslavy 600. výročí Lutherovy reformace, které vyvrcholí v roce 2017.  Již sto let před Lutherem ale vystoupil v Českých zemích reformátor Jan Hus, jejž (německá) církev jako kacíře upálila. Reformace je společná. „Vy zasedáte na synodu, my také máme zasedání synodů. Původní latinský výraz synodus znamená být společně na cestě,“ shrnula v prvním bodu Barbara Rudolph.

Ve druhém bodu Barbara Rudolph zmínila, že Porýnská církev byla již před lety pozvána k tzv. „kulatému stolu“, kde se plánují společné projekty a jejich finanční podpora. Stala se podporovatelkou mnoha aktivit ČCE. Byla pozvána ke slavení výročí podobojí, které si připomínáme v letošním roce. Přijímání chleba i kalicha znamená, že slaví kněží s laiky, chudí s bohatými, muži s ženami, zkrátka všichni společně.

V závěrečném bodu přinesla Barbara Rudolph poselství pro dnešek: „Evropa potřebuje sjednocení, Evropa potřebuje společenství v církvi i sekulární společnosti. Odkazy 600 let staré mají stále co říci.“