Představení Východomoravského seniorátu

3. června 2014

Po únavném a na sklonku třetího jednacího dne již vyčerpávajícím jednání synodu přišlo milé osvěžení. Po pozdravech hostů dostali slovo ti, kdo připravili pestrý program o tom, čím a jak Východomoravský seniorát žije.

Představení Východomoravského seniorátu
3. června 2014 - Představení Východomoravského seniorátu

„Dozvěděli jsme se, že je zde 21 sborů, 20 kazatelských stanic a celkem asi 7 300 evangelíků, což je pětina celé církve. Trošku jsme zabrousili do historie a připomněli si tajné evangelíky na Valašsku a ustanovení prvních sborů po Tolerančním patentu,“ popisuje závěrečné chvíle synodu Daniela Ženatá.

Pěvecký sbor z Javorníka, z velké části oděný do místních krojů a zpívající dodnes z Elsnerova kancionálu, všechny přítomné přímo vtáhl do minulosti. „Do DSC_5465přítomnosti jsme se opět přenesli vystoupením pěveckého sboru ze Zlína a Stříteže, který přednesl současné skladby z dílny celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Zvonky dobré zprávy, soubor zvonkoherců z Ratiboře a Kateřinic, pod vedením Wiery Jelínkové hudebhní část završily,“ pokračuje Daniela Ženatá.

Pak přišlo na řadu představení středisek Diakonie ČCE na Vsetíně – jednoho, které pečuje o znevýhodněné a druhého s péčí o seniory s demencí; DiakonieDSC_5437 v Uherském Hradišti s péčí o mentálně a kombinovaně postižené; nakonec hospicu Citadela ve Valašském Meziříčí. Každé středisko mělo připraveno minutový přehled svých činností. Zrovna tak svěže zapůsobila prezentace všech sborů v seniorátu a představení střípků z činnosti každého z nich. Krátké, úderné a svěží. Vše rámovala krojovaná lidová kapela z Javorníka, což osvěžilo a zvedlo náladu i nejunavenějším synodálům. „Milí Valaši, nastavili jste laťku vysoko!“ uzavírá D. Ženatá.

DSC_5446Večerní setkání všech zúčastněných pokračovalo na nádherně upravené zahradě vsetínského dolního sboru při lidové muzice, občerstvení těla dobrým jídlem a pitím (dokonce se vzorky sponzorského daru firmy R. Jelínek z Vizovic).