Verifikace závěrů synodu

3. června 2014

Všechny publikované výstupy a zprávy ze synodu vejdou v platnost až po ověření a schválení synodní radou ČCE.

Verifikace závěrů synodu
3. června 2014 - Verifikace závěrů synodu