Zasedání synodu Českobratrské církve evangelické

20. května 2014

Ve dnech 29. května až 1. června 2014 se ve Vsetíně bude konat 4. zasedání 33. synodu Českobratrské církve evangelické.

Zasedání synodu Českobratrské církve evangelické
20. května 2014 - Zasedání synodu Českobratrské církve evangelické

Synod bude zahájen ve čtvrtek 29. května v 17:00 hodin v kostele vsetínského Dolního sboru ČCE (Palackého č. 153) slavnostními bohoslužbami, při nichž bude vysluhována večeře Páně a bude kázat předseda synodu Jiří Gruber. V rámci zahajovacích bohoslužeb budou připomenuta jména zemřelých pracovníků církve, budou představeni nově ordinovaní, Petr Haška bude pověřen řízením Diakonie ČCE a budou představeni noví ředitelé středisek Diakonie ČCE.

Při zahajovacích bohoslužbách pozdraví synod Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Synod navštíví také zahraniční hosté z církví v Německé spolkové republice a v Rakousku.

Na programu jednání je mimo jiné rozhovor církve o hospodářské soběstačnosti sborů a samofinancování církve, hospodaření církve, uspořádání Diakonie ČCE a mnoho dalších témat přímo souvisejících s organizací a životem církve. Jednání synodu, která budou probíhat v místním Domě kultury (Svárov 1055), jsou veřejně přístupná. Ve foyer Domu kultury bude možné během konání synodu zakoupit výrobky z různých dílen Diakonie ČCE a publikace nakladatelství Kalich, Eman a Mlýn.

„Srdečně Vás všechny zveme k účasti jak při jednání synodu, tak při bohoslužebných shromážděních. S bratrskými pozdravy za synodní radu Českobratrské církve evangelické,“ zvou k účasti na této významné církevní události Lia Valková synodní kurátorka ČCE a Joel Ruml, synodní senior ČCE.

Více informací o synodu a průběžné zprávy ze 4. zasedání 33. synodu Českobratrské církve evangelické na www.synodcce.cz.