Čtvrteční večer se nesl ve znamení několika voleb

14. května 2015

Výsledky odpoledních voleb

Čtvrteční večer se nesl ve znamení několika voleb
14. května 2015 - Čtvrteční večer se nesl ve znamení několika voleb

Volba církevní pastýřské rady

Členy církevní pastýřské rady byli zvoleni za kazatele Petr Sláma, Pavel Ruml a Naděje Čejková, za laiky Jan Balcar  Jana Šarounová.

Pastýřská rada je pětičlenné gremium, složené z kazatelů a starších Českobratrské církve evangelické v poměru 3:2 nebo 2:3. Je voleno synodem na šestileté období a nepodléhá žádnému církevnímu orgánu.

Do jeho působnosti spadají záležitosti kazatelů a starších církve v oblasti pastýřské péče a církevní kázně (když dotyčný poruší závazky svého pověření v církvi, např. neplní své povinnosti, porušuje vyznání církve, svým životem vyvolává pohoršení ap.).

Výsledky dalších voleb

- Pavel Jun byl zvolen farářem mládeže

- Dagmar Hrubantová byla zvolena nemocniční kaplankou

- Aleš Wrana byl zvolen spirituálem Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouc

JV