Diskuze k logu ČCE

16. května 2015

Synodní rada dostala na minulém synodu za úkol nechat vypracovat návrhy jednotného loga ČCE. Používalo by se při prezentaci církve na všech tiskovinách, dokumentech nebo webových stránkách. Ústřední církevní kancelář (ÚCK) vyhlásila letos v lednu veřejnou soutěž.

Diskuze k logu ČCE
16. května 2015 - Diskuze k logu ČCE

Původně se měly došlé návrhy poslat do sborů, nové logo by se vybralo s přihlédnutím k jejich názoru. ÚCK ale dospěla k názoru, že takový postup by s sebou mohl nést významná rizika. Hrozilo by, že by se novým logem stal návrh, který by sice neměl většinovou podporu církve, ale měl by nejvíce pozitivních ohlasů z jednotlivých sborů.

Proto ÚCK navrhla synodní radě, aby požádala synod o revokaci tohoto usnesení, což bylo nakonec schváleno a o podobě nového loga se bude dále jednat. „Je potřeba, aby se do navrhování i výběru loga zapojili výtvarníci i teologové. Logo je určité poselství, kterým se obracíme k veřejnosti. Teologové jsou nutní kvůli tomu, aby poradili výtvarníkům, co vůbec má logo zobrazovat. Některé přihlášené návrhy zcela upouští od tradiční symboliky ČCE, což nemusí být špatně. Změna je možná, ale ne jen na základě aktuálního rozpoložení a líbivosti,“ shrnul novoměstský farář Zdeněk Šorm.

Jeho slova podpořil také Jan Matějka. „Výběr loga je složitá věc. Co člověk to názor. Je ale nutné, aby taková akce byla dobře promyšlená,“ poznamenal.

Člen předsednictva synodu Daniel Heller dodal, že je potřeba důkladná příprava, aby se ČCE dokázala logem jasně odlišit od ostatních církví.

Logo ČCE_print  stávájící logo ČCE se symboly Bible a kalicha