Kazatelské místo pro farní sbor Ústí nad Labem

16. května 2015

Synod zřizuje podporované místo celocírkevního kazatele s určením pro farní sbor ČCE v Ústí nad Labem. Finančně bude podporované kazatelské místo zajištěno na dva roky.

Kazatelské místo pro farní sbor Ústí nad Labem
16. května 2015 - Kazatelské místo pro farní sbor Ústí nad Labem