Páteční odpoledne patřilo diskuzím nad mnoha tématy

15. května 2015

Po volbě nové synodní rady čekal synod další nabitý program k projednání.

Páteční odpoledne patřilo diskuzím nad mnoha tématy
15. května 2015 - Páteční odpoledne patřilo diskuzím nad mnoha tématy

Hodně času zabraly rozpravy o zprávách předložených synodu. Svoji činnost představila synodní rada, zazněly zprávy poradních odborů a komisí synodní rady, své působení shrnula koordinátorka supervizorů Lýdia Mamulová. Následovaly například zprávy nakladatelství Kalich, církevní pastýřské rady a další.

Proběhla diskuze o hospodaření povšechného sboru za rok 2014 a byl schválen rozpočet na rok 2015.

Synodálové projednali slučování některých sborů či převedení několika kazatelských stanic k jiným farním sborům a s těmito kroky související změny  hranic sborů nebo seniorátů.

Schvalování změn církevních zřízení a řádů trvalo několik hodin. Jednalo se například o zkrácení doby povolání kazatele, ukončení povolání kazatele, změnu znění kazatelského reversu nebo zajištění půjček sborům. Následovaly zprávy o plnění usnesení minulého synodu.

Závěr dne patřil jednání v komisích. O výsledcích bude synod diskutovat v sobotu.