Synod ČCE zvolil novou synodní radu

15. května 2015

O přípravě volby promluvil vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře ČCE Martin Kocanda: 

Synod ČCE zvolil novou synodní radu
15. května 2015 - Synod ČCE zvolil novou synodní radu

„Mandátová komise připravila na základě průzkumu v seniorátech návrh vhodných kandidátů. Oslovila patnáct kazatelů a patnáct laiků, kteří získali v průzkumné volbě nejvíc hlasů, ptali jsme se zda by kandidaturu přijali a na jaký post,“ vysvětlil.

Dodal, že většina oslovených se nakonec rozhodla kandidaturu nepřijmout. „Důvody byly obdobné – že kandidáti necítí boží povolání, jsou časově velmi vytížení nebo kvůli rodinné situaci,“ sdělil.

Nejprve se volil synodní senior/ka. Na tento post přijal kandidaturu pouze Daniel Ženatý. Svůj hlas mu při volbě dalo 68 synodálů ze 71 přítomných. „Důvěra, kterou od vás přijímám, je velká a doufám, že setrvá i v dalších letech,“ řekl Daniel Ženatý po svém zvolení.

Daniel Ženatý

Daniel Ženatý, synodní senior

 

Následovala volba synodního kurátora/rky. Kandidaturu přijali Miroslav Maňák, Eva Zadražilová, Vladimír Zikmund, z pléna byl navržen Matěj Cháb, který s kandidaturou souhlasil. V prvním kole volby nezískal ani jeden z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, proto do druhého kola postoupili dva nejúspěšnější kandidáti – Vladimír Zikmund a Eva Zadražilová. Ve druhém kole získal Vladimít Zikmund 42 hlasů, Eva Zadražilová 28. „Děkuji Vám za důvěru, jediný, kdo z toho asi nebude mít radost, je moje manželka,“ poznamenal po svém zvolení Vladimír Zikmund.

Vladimír Zikmund

Vladimír Zikmund, synodní kurátor

 

Následně byli postupně zvoleni první náměstek synodního kurátora Jiří Schneider, druhá náměstkyně synodního kurátora Eva Zadražilová, první náměstek synodního seniora Pavel Pokorný a druhý náměstek synodního seniora Ondřej Titěra.

     Jiří-Schneider_zmenšEva-Zadražilová_zmenš     Pavel-Pokorný_zmenš     Ondřej-Titěra_zmenš1

Funkční období nové synodní rady začíná 23. listopadu 2015. Ustanovena bude při bohoslužebném shromáždění v Praze 21. listopadu.

Synodní rada je nejvyšší šestičlenný správní orgán ČCE volený synodem na šest let. Skládá se ze tří farářů a tří laiků. V čele stojí nejvyšší představitelé církve: synodní senior/ka (duchovní) a synodní kurátor/ka (laik).

Daniel Ženatý (1954) je od roku 2005 farářem v Pardubicích. Dříve působil jako farář v Novém Městě na Moravě (1990 – 2005) a ve Valašském Meziříčí (1980 – 1990). Sedm let pracoval také jako kaplan pardubické věznice. V synodní radě již působil, a to ve funkci prvního náměstka synodního seniora (v letech 1997 – 2003 a 2009 – 2015). Je ženatý, má čtyři dospělé syny.

Vladimír Zikmund (1955) pracuje od ukončení studií na ČVUT v roce 1980 ve vývoji valivých ložisek, v současnosti jako ředitel společnosti ZKL – Výzkum a vývoj v Brně. Od roku 1996 působí jako kurátor sboru ČCE v Brně-Husovicích a od roku 2003 jako seniorátní kurátor Brněnského seniorátu. Je ordinovaným presbyterem. Je ženatý, má dva dospělé syny.