Synod diskutoval o hospodářské soběstačnosti sborů a samofinancování církve

16. května 2015

První náměstek synodní kurátorky Pavel Stolař seznámil synod s postupem využívání restitučních prostředků.

Synod diskutoval o hospodářské soběstačnosti sborů a samofinancování církve
16. května 2015 - Synod diskutoval o hospodářské soběstačnosti sborů a samofinancování církve

„Byl proveden průzkum ve sborech ohledně podílu prostředků, které se uloží do personálního fondu a které se využijí na rozvojové a diakonické projekty. Podle vyhodnocení navrhujeme, aby 81,5 % z ročních restitučních náhrad bude příjmem personálního fondu a zbývajících 18,5 bude určeno pro diakonické a rozvojové projekty,“ vysvětlil Pavel Stolař.

Pro lepší představu také předestřel, co přesně se skrývá pod termínem diakonické a rozvojové projekty. Prostředky na tyto projekty poputují do tří základních oblastí – budování sboru a misie, výchova a vzdělávání a diakonická práce. Mezi tyto projekty nebudou zařazeny ty, jejichž předmětem je investiční záměr, náklady na stavební práce, udržování budov, provozní výdaje sborů a náklady na mzdy. Takové náklady mohou být uznatelné pouze pokud prokazatelně souvisí s hlavním diakonickým nebo rozvojovým záměrem projektu.

Po diskuzi nakonec synod návrh uložit 81,5 % do personálního fondu a 18,5 % použít pro diakonické a rozvojové projekty přijal.

Také rozhodl, že restituční náhrady za rok 2013 ve výši 75 553 106 korun a restituční náhrady za rok 2014 ve výši 78 046 359  zůstanou v plné výši příjmem personálního fondu.