Synod zahájen. Při úvodních bohoslužbách kázal synodní senior Joel Ruml

14. května 2015

Úvodní bohoslužby 1. zasedání 34. synodu ČCE se konaly ve čtvrtek odpoledne v kostele v Korunní ulici v Praze-Vinohradech. Zahájil je synodní senior ČCE Joel Ruml.

Synod zahájen. Při úvodních bohoslužbách kázal synodní senior Joel Ruml
14. května 2015 - Synod zahájen. Při úvodních bohoslužbách kázal synodní senior Joel Ruml

Synodní senior se ujal také kázání, a to na text Lukášova evangelia: „Potom je Ježíš vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha.“

Joel Ruml se nejdříve ohlédl za dvanácti lety svého působení v nejvyšší církevní funkci: „Mnozí mi vyčítají, že jsem pro církev pracoval bez vize. Já mám za to, že to není nedostatek, ale přednost!“ Doložil svůj pohled příkladem učedníků, z nichž se stali apoštolové, aniž potřebovali vizi, neboť měli před sebou obraz Ježíše. Připomněl mistra Jana Husa a citoval z jeho díla, že po celoživotním zápase „došel k tomu, že písmům srozuměl.“ To byla jeho vize, možná spíše kotva.

V závěru kázání obrátil Joel Ruml pozornost k čtvrtečnímu svátku Nanebevstoupení Páně, k radosti učedníků, kterým Ježíš žehnal na cestu do Jeruzaléma. „Byla jich malá skupinka, ale šli posíleni požehnáním. V podobné radosti a naději nechť ve světě působí roztroušené a někdy sklíčené skupinky dnešních křesťanů. Protože do světa jdou stejně jako učedníci s nebeskou účastí,“ dodal.

Po písni byla vysluhována večeře Páně. Poté synodní kurátorka ČCE Lia Valková přivítala hosty. David Tonzar z Církve československé husitské pozdravil shromáždění za českou ekumenu. Netradičně se vydal do lavic mezi přítomné a vzpomenul na svá mnohá přemýšlení o základech víry. „Uvědomil jsem si, že se vzájemně potřebujeme, protože i v naší zemi, jsou lidé, které některé církve neosloví. Neosloví je ani Českobratrská církev evangelická, ani Církev československá husitská nebo pravoslavní, ale osloví je jiná církev. Ale až budeme stát před Hospodinem, nakonec nebude důležité, zda člověk dojel k Bohu na kole nebo letěl letadlem. Jsme tady proto, aby lidé nezůstali bez křesťanské zvěsti,“ řekl David Tonzar.

Joel Ruml představil 22 ordinovaných členů církve – 9 žen a 13 mužů. Ředitel Diakonie ČCE Petr Haška představil nové ředitele středisek. Lia Valková připomenula zesnulé církevní pracovníky.

Následovaly přímluvné modlitby, poslání a požehnání. O varhanní doprovod celých bohoslužeb se postaral Ladislav Moravetz.

Sbírka po ukončení bohoslužeb byla určena na pomoc zemětřesením postiženým obyvatelům v Nepálu. Výtěžek bude připojen ke sbírce vyhlášené Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE, která spolu s partnerskou Diakonie Katastrophenhilfe organizuje pomoc potřebným.