Logo Českobratrské církve evangelické

21. května 2016

Synod konstatoval, že usnesení (č. 52) minulého synodu nebylo splněno, záležitost se táhne již z předminulého roku, kdy proběhlo výběrové řízení na nové logo ČCE s neuspokojivým výsledkem.

Logo Českobratrské církve evangelické
21. května 2016 - Logo Českobratrské církve evangelické

Bylo konstatováno, že je to lidsky citlivá záležitost, prakticky však spíše záležitost pro odborníky - grafiky. K tématu loga se rozproudila živá debata. Na jedné straně lze těžko sborům nařizovat shora, jaké logo mají používat, na druhé straně symbol Bible a kalicha církev spojuje, ať bude konkrétní grafická podoba loga jakákoli. V jiném příspěvku zaznělo, že pro společnost, která vnímá církve naprosto okrajově, je důležitá vizuální identita. Proto by ČCE měla mít jasně definované a kvalitně graficky zpracované logo (včetně logomanuálu), které by bylo na tiskovinách, prezentacích a webových stránkách. I s výhledem na vydání nového zpěvníku by bylo žádoucí logo mít a závazně je užívat. Usnesení:

Synod pověřuje synodní radu přípravou nového loga církve a souvisejících grafických materiálů. Logo bude obsahovat Bibli a kalich.

Časový rozvrh:

  • Na podzim 2016 jmenuje synodní rada výběrovou komisi a vyhlásí výběrové řízení na nové logo a s ním související materiály.
  • V zimě 2016/2017 výběrová komise vybere a doporučí synodní radě nejlepší návrhy.
  • Na jaře 2017 předloží synodní rada synodu maximálně dva vybrané návrhy, synod schválí vítězný návrh.
  •  Od ledna 2018 Ústřední církevní kancelář ČCE a povšechný sbor začne užívat logo a s ním související grafické materiály.