Nový evangelický zpěvník

21. května 2016

Celocírkevní kantor Ladislav Moravetz referoval o práci komise pro přípravu nového zpěvníku. Komise pracuje více než dvanáct let, její personální obsazení se za tu dobu mírně obměnilo. Spolupracuje s důvěrníky pro hudbu a zpěv z jednotlivých seniorátů a průběžně konzultuje všechny oblasti přípravy tohoto důležitého díla. Následně proběhla živá a plodná debata.

Nový evangelický zpěvník
21. května 2016 - Nový evangelický zpěvník

Výsledkem mnohaleté práce komise bude zpěvník, kde:

  • bude zachována kontinuita ctící zachování tradice (asi 60 procent písní bude přejato ze stávajícího zpěvníku)
  • budou zařazeny nové písně
  • bude zaručena kvalita teologická a jazyková, probíhají pečlivé korektury
  • zpěvník bude nově rovněž průvodcem životem církve v liturgické pestrosti
  • bude zaručena hymnologická pečlivost, vycházející ze subkomisí klavírové a kytarové, včetně přípravy chorálníku pro doprovod
  • to vše, aby byla zaručena dlouhodobá platnost zpěvníku
  • v naději, že celá církev radostně a vděčně přijme nový zpěvník pro svůj bohoslužebný život

Synod vzal na vědomí zprávu komise pro přípravu nového zpěvníku a finanční rozvahu. Je připravena osnova, seznam písní a přehled textových částí nového zpěvníku. Zároveň je ještě mnoho práce, která musí být odvedena. Synod netrvá na tom, aby zpěvník vyšel v roce 2018, i když by bylo dobré jej mít v ruce ke stým narozeninám ČCE v roce 2018. Synod děkuje zpěvníkové komisi za odvedenou práci na přípravě nového zpěvníku a těší se na něj.