Ukončení 2. zasedání 34. synodu – 21. května 2016

21. května 2016

Vyčerpáním všech bodů jednání byl letošní synod ukončen modlitbou a společnou písní v sobotu kolem čtvrté hodiny. Předseda synodu poděkoval všem synodálům za nasazení a zodpovědné rozhodování a pracovníkům Ústřední církevní kanceláře za hladkou organizaci a vytvoření zázemí.

V příštím roce se 34. synod sejde ke svému 3. zasedání ve dnech 18.-20. května v Praze.

Ukončení 2. zasedání 34. synodu – 21. května 2016
21. května 2016 - Ukončení 2. zasedání 34. synodu – 21. května 2016

   Z mediálního centra synodu se loučí (zleva) Jana Vondrová a Daniela Ženatá.