Církev bude od roku 2018 používat nové logo

20. května 2017

Českobratrská církev evangelická bude od 1. ledna 2018 používat nové logo, které vzešlo z veřejné soutěže. Vítězný návrh zaslala kreativní agentura Kreatura, jeho autorem je MgA. Petr Kincl.

Církev bude od roku 2018 používat nové logo
20. května 2017 - Církev bude od roku 2018 používat nové logo

Do soutěže bylo přihlášeno 34 návrhů. Výběrová komise předložila synodní radě pouze jeden návrh, který následně schválil synod.

Vybrané logo je jednoduché, přehledné, profesionálně zpracované a ve všech předložených formách zůstává čitelné. Obsahuje tradiční symboliku církve (bibli a kalich) a zároveň reflektuje moderní cestu církve.

Autor návrhu jej popisuje takto:

Pod praporem s kalichem k modernímu pojetí víry a života podle evangelia.

Základní symbolika značky se odvolává ke korouhvi, šíří vizuální poselství po způsobu prvních nositelů reformace. Kalich jako základní motiv symbolizuje poselství ČCE. Druhý pohled na navrhovanou značku vnáší symboliku knihy – nositele evangelia se záložkami v jejím obsahu. Posledním čitelným znakem je litera „E“, která odkazuje na moderní a současné směřování Českobratrské církve evangelické s upozorněním na webovou doménu e-církev.cz.

Synod pověřil synodní radu, aby ve spolupráci s výběrovou komisí upřesnila s autorem barevnost loga a byl dopracován grafický manuál tak, ať logo mohou používat i jednotlivé sbory. Synod zároveň vyzývá senioráty a sbory, aby se k používání loga připojili.

Prezentace: