Plnění usnesení dřívějších synodů

20. května 2017

Synod se zabýval kontrolou plnění usnesení dřívějších synodů.

Plnění usnesení dřívějších synodů
20. května 2017 - Plnění usnesení dřívějších synodů

Revitalizace Ústeckého seniorátu.

Synod ukládá seniorátnímu výboru Ústeckého seniorátu, aby ve spolupráci se synodní radou zvážil ukončení práce komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu a předání kompetencí seniorátnímu výboru.

Pastorační pracovníci.

Synod vzal na vědomí zprávu synodní rady o pastoračních pracovnících v církvi a stanovil maximální počet jejich pracovních úvazků na 14 (v současné době je jich 12).

Práce na novém Evangelickém zpěvníku

Synod vzal na vědomí zprávu o pracích na přípravě nového evangelického zpěvníku. Trvá na tom, že seznam písní, který schválil synod loni, již nebude rozšířen. Z celkového počtu 861 předloh bylo v březnu 2017 zpracováno 780 databázových souborů. Shromážděné podklady a materiály ke každé písní procházejí v druhé fázi korekturami hudební i textové podoby. Na základě doporučení korektorů je pak píseň znovu definitivně projednána a její podoba uzavřena souhlasem komise. Takto uzavřených je zhruba 300 písňových podkladů.

Harmonogram prací počítá s vydáním zpěvníku v roce 2020. Synod pověřil synodní radu, aby ve spolupráci s komisí pro přípravu nového evangelického zpěvníku připravila harmonogram kampaně uvedení zpěvníku uvnitř církve i pro veřejnost a předložila ho na příštím zasedání synodu.