Změny řádů

19. května 2017

Synod projednal změnu církevních řádů. 

Změny řádů
19. května 2017 - Změny řádů

Nově například:

  • podmínkou pro volbu do orgánů Jeronýmovy jednoty už nebude členství ve staršovstvu
  • oprávnění oddávat bude s účinností od 1. 1. 2018 omezeno pouze na faráře/farářky a jáhny/jáhenky v činné službě