4. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické

24. května 2018

4. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické se koná ve dnech 31. května – 2. června 2018 v Litomyšli. Pracovní jednání bude probíhat v Zámeckém pivovaru (Evropské školicí centrum o.p.s.), Jiráskova 133, Litomyšl. První jednání začne ve čtvertek 31. 5. v 13.30 hodin. Bohoslužby, při nichž budou představeni noví církevní pracovníci, se budou konat ve čtvrtek od 18.30 hodin v kostele Nalezení sv. Kříže na Zámeckém návrší. Synod bude ukončen v sobotu navečer. V neděli 3. 6. se někteří synodálové rozjedou k bohoslužbám ve sborech Chrudimského seniorátu.

4. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické
24. května 2018 - 4. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické

Zasedání synodu jsou (kromě jednání v komisích) veřejně přístuná. Srdečně vás zveme k účasti jak při jednání synodu, tak při slavnostním bohoslužebném shromáždění.

Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění (parlament) ČCE. Schází se jednou ročně. Skládá se ze 74 volených poslanců z jednotlivých seniorátů a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě toho synod na každé zasedání povolává poradce, kterými jsou většinou odborníci na určité oblasti církevní práce, zaměstnanci církevního ústředí nebo bývalí členové vedení církve.