Diakonie

18. května 2019

Dalším bodem programu bylo jednání o agendě spojené s Diakonií. 

Diakonie
18. května 2019 - Diakonie

V materiálech byla zpráva Správní rady Diakonie, Dozorčí rady Diakonie a Střediska humanitární a rozvojové spolupráce. Projednán byl bezúplatný převod majetku ČCE na Diakonii, rozšíření počtu členů správní rady Diakonie a úprava Řádu diakonické práce.