Nový zpěvník

18. května 2019

Na synodu vystoupil koordinátor přípravy nového evangelického zpěvníku Pavel Hanych. Promítl schema, zobrazující stav příprav a vysvětlil časový posun příprav oproti původním plánům z dob, kdy se o novém zpěvníku začínalo uvažovat a pracovat na něm.

Nový zpěvník
18. května 2019 - Nový zpěvník

Z původního zadání, kdy synodní rada ustavila zpěvníkovou komisi a předpokládala za určitý čas hotové dílo, se agenda velmi rozšířila. Vznikla varhanní subkomise a kytarová subkomise, které pracují na doprovodech. Vyvstala potřeba odborné korektury. Obrovskou agendou se ukázala otázka autorských práv a jejich vyřizování. Samostatnou věcí náročnou na odbornost je grafika, sazba a tisk. V době digitální se projevilo jako nevyhnutelné zabývat se datovými úložišti (v současné době jde o tisíce různých souborů, ve kterých musí být systém a pořádek). Pro propagaci a rozšíření do široké veřejnosti se pracuje na mobilní aplikaci. Byl spuštěn a stále se doplňuje webový portál, ze kterého je možné hotové písně stahovat pro praktické použití k tisku i promítání.

Pavel Hanych

Pavel Hanych

Z výše uvedených důvodů byl ustaven koordinátor přípravy nového evangelického zpěvníku. Pracuje na auditu činností a harmonogramu jejich plnění a po jejich dokončení je předloží  synodní radě a synodu.