Věroučné texty

18. května 2019

Synod jednal o věroučných textech – modlitbě Páně a vyznání víry.

Věroučné texty
18. května 2019 - Věroučné texty

Šlo o nové formulační tvary podle současného jazykového úzu, některé doporučené po širší debatě v ekumeně. Zabýval se také formulací k pověření ke službě Slova a svátostí na dobu, než vyjde nová agenda, na níž se pracuje.