Změny Církevního zřízení a řádů

18. května 2019

Synod se vrátil k agendě, kterou se nepodařilo projednat včera – schvalování změn v řádech a v Církevním zřízeni, jak bylo uloženo minulým synodem.

Změny Církevního zřízení a řádů
18. května 2019 - Změny Církevního zřízení a řádů

Rozprava byla otevřena k bodům týkajícím se stanovení výše kazatelských úvazků a společného povolání kazatelů více farními sbory. V mnohých položkách se možné změny dotýkají některých bodů strategického plánu.