Synod zvolí církevní vedení. Reportáž sledujte ve zpravodajství

17. května 2021

V pátek 21. května 2021 se v Komunitním centrum Matky Terezy v Praze sejde 3. zasedání 35. synodu. Na programu je kromě množství zajímavých a důležitých bodů také volba nové synodní rady.

Synod zvolí církevní vedení. Reportáž sledujte ve zpravodajství
17. května 2021 - Synod zvolí církevní vedení. Reportáž sledujte ve zpravodajství

Volba nové synodní rady, která bude stát v čele Českobratrské církve evangelické (ČCE) dalších šest let, a rozhodování o dalším chodu církve. To je hlavním úkolem zasedání Synodu ČCE. Proběhne v pátek 21. května v Praze (v Komunitním centru Matky Terezy na Chodově) a v době mimořádných protiepidemických opatření bude mít zkrácený, jednodenní formát.

Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění (parlament) ČCE. Schází se jednou ročně. Skládá se z volených poslanců z jednotlivých seniorátů (církevních „krajů“) a poradců.

Letos čeká synodní shromáždění i volba nové synodní rady, která je nejvyšším, šestičlenným správním orgánem ČCE. V jejím čele stojí dva nejvyšší představitelé církve: synodní senior(-ka) (farář či farářka) a synodní kurátor(-ka) (laik).

Synod se bude zabývat také dosavadním fungováním a hospodařením církve v souvislosti s přechodem na samofinancování. Na programu je projednání otázek kolem stavby dvou pražských škol Evangelické akademie, vrcholící příprava nového evangelického zpěvníku či výstupy komise zabývající se přípravou rozhovoru a stanoviskem ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví. Podrobný program a další informace naleznete na www.synodcce.cz, kde připravujeme textovou online reportáž z jednání: minutu po minutě budou v průběhu synodu přibývat aktuální rychlé zprávy ze sálu, stejně jako podrobnější články nabízející kontext a podrobnosti.