Zvláštní zasedání 35. synodu: Instalace nové synodní rady

9. listopadu 2021

V květnu roku 2021 zvolilo 3. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické nové šestičlenné církevní vedení. Bohoslužbu, při které bude nová synodní rada uvedena do úřadu, vám zprostředkujeme také online. 

Zvláštní zasedání 35. synodu: Instalace nové synodní rady
9. listopadu 2021 - Zvláštní zasedání 35. synodu: Instalace nové synodní rady

Složení nové synodní rady:

  • Pavel Pokorný (synodní senior)
  • Jiří Schneider (synodní kurátor)
  • Ondřej Titěra (1. náměstek synodního seniora)
  • Simona Kopecká (1. náměstkyně synodního kurátora)
  • Roman Mazur (2. náměstek synodního seniora)
  • Jana Šarounová (2. náměstkyně synodního kurátora)

Slavnostní bohoslužba se koná v sobotu 20. listopadu od 14.00 hod. v chrámu farního sboru Brno I. (v tzv. Červeném kostele) a je veřejně přístupná.

Pro osobní vstup budou vyžadovány náležitosti dle platných nařízení. Zejména pak pravidlo O-N-T:

O – očkování (certifikátem doložené potvrzení o absolvovaném očkování);

N – prodělané a laboratorně prokázané onemocnění COVID-19, u něhož uplynula povinná doba izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní od pozitivního testu (prokazuje se SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem);

T – platné negativní testy: PCR ne starší než 72 hodin nebo laboratorně odebraný a vyhodnocený antigenní test ne starší než 24 hodin (prokazuje se zprávou z odběrového centra nebo certifikátem).