Prohlášení synodu ČCE o vztahu k muslimům

25. května 2022

Prohlášení 4. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické o vztahu k muslimům.

Prohlášení synodu ČCE o vztahu k muslimům
25. května 2022 - Prohlášení synodu ČCE o vztahu k muslimům

Synod v rámci posledního jednání v sobotu 21. května 2022 přijal text prohlášení o vztahu k muslimům.

"Jako českobratrští evangelíci si uvědomujeme společnou odpovědnost všech lidí za život v míru, za spravedlnost a mravní hodnoty, za zachování stvoření. Považujeme za důležité, aby se všechny skupiny obyvatelstva mohly podílet na dialogu a hledání společných hodnot. Cílem tohoto textu je připomenout, co je dobré o islámu vědět, postavit se proti předsudkům vůči muslimům v české společnosti, vyjádřit svoji připravenost k dialogu s muslimy a přispět k pokojnému soužití.

Tímto prohlášením se obracíme na členy Českobratrské církve evangelické, aby se ve svých sborech a ve svém okolí setkávali s muslimy a přispívali k porozumění a pokojnému soužití. Obracíme se také na muslimské náboženské obce a jednotlivé muslimy žijící v České republice se zájmem o praktickou spolupráci. Se stejným apelem se obracíme na veřejnost, intelektuály, filozofy, umělce, novináře a politiky České republiky na všech úrovních," stojí v úvodu prohlášení.

Text nabízíme v plném znění zde